Tehlikeli Atık Taşıma - Şahinler Grup Metal

tehlikeli atık taşıma

Tehlikeli Atık Taşıma

Temmuz 3, 2023 sahinlergrup 0 Yorum

Hurda metal geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen değerli bir kaynaktır, ancak uygun şekilde kullanılmadığı takdirde insan sağlığı ve çevre için risk oluşturabilir. Kurşun, akü, krom ve çinko gibi bazı hurda metal türleri tehlikeli atık olarak sınıflandırılır, bu da zararlı veya toksik maddeler içerdikleri anlamına gelir.

Bu nedenle, hurda metal ve metal geri dönüşüm sektöründe 80 yıllık deneyime sahip Şahinler Grup Metal, tehlikeli atıkların güvenli ve sorumlu bir şekilde taşınmasına büyük özen göstermektedir. Şirket, Basel Sözleşmesi, Avrupa Atık Kataloğu ve Türk Atık Yönetimi Yönetmeliği gibi tehlikeli atık yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartları takip etmektedir.

Şirket, tehlikeli atıkların toplanması, taşınması ve işlenmesi için Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı, Tehlikeli Atık Geçici Depolama Lisansı ve Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı gibi gerekli izin ve lisanslara sahiptir. Ayrıca tehlikeli atıkları güvenli ve verimli bir şekilde taşımak için sızdırmaz konteynerler, GPS takip sistemli kamyonlar ve sürücüler için koruyucu giysiler gibi uygun araç ve ekipmanlara sahiptir.

Şirket, tehlikeli atıkların nakliyeden önce uygun şekilde etiketlenmesini, paketlenmesini ve belgelenmesini sağlar. Şirket ayrıca tehlikeli atıkların menşei, varış yeri, miktarı ve kalitesine ilişkin kayıtları tutar ve talep üzerine ilgili belgeleri yetkililere ve müşterilere sunar.

Şahinler Grup Metal, tehlikeli atıkları güvenli ve yasal bir şekilde taşıyarak müşterilerini, çalışanlarını ve halkı olası tehlikelerden korumakla kalmıyor, aynı zamanda metal endüstrisinin çevresel sürdürülebilirliğine ve sosyal sorumluluğuna da katkıda bulunuyor. Şirket, tehlikeli atıkları modern tesislerinde geri dönüştürerek iç ve dış pazarlara satılabilecek faydalı ürünlere dönüştürüyor. Bu sayede metal atıkların çevresel etkilerini azaltmakta, enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağlamakta ve ekonomik değer yaratmaktadır.