Hurda Metal Geri Dönüşüm - Şahinler Grup Metal

hurda metal geri dönüşümü

Hurda Metal Geri Dönüşüm

Temmuz 3, 2023 sahinlergrup 0 Yorum

Hurda metal geri dönüşümü, kullanım ömrünü tamamlamış ürün ve yapılardan metal malzemelerin yeni ürünler için hammadde olarak tekrar kullanılmak üzere geri kazanılması ve işlenmesi sürecidir. Demir, çelik, alüminyum, bakır, pirinç ve çinko gibi farklı metal türlerinin ayrılması, temizlenmesi, parçalanması ve eritilmesini içerir. Hurda metal geri dönüşümünün enerji tüketimini, emisyonları, çöp sahası alanını ve hammadde ihtiyacını azaltmak gibi birçok faydası vardır. Çoğu metal, özellikleri bozulmadan tekrar tekrar geri dönüştürülebilir. Bu makalede, hurda metal geri dönüşümünün faydalarını ve sürecini açıklayacağız.

Hurda Metal Geri Dönüşümünün Faydaları

Hurda metal geri dönüşümünün aşağıdaki gibi birçok ekolojik ve ekonomik faydası vardır:

Enerji tasarrufu: Hurda metalin geri dönüşüm için eritilmesi, ham minerallerin metallere dönüştürüldüğü ilk işlemden önemli ölçüde daha az enerji gerektirir. Örneğin, bir ton çeliğin geri dönüşümü 642 kWh enerji tasarrufu sağlarken, bir ton alüminyumun geri dönüşümü 9.071 kWh enerji tasarrufu sağlar.

Emisyonların azaltılması: Hurda metalin geri dönüşümü, işlenmemiş malzemelerin çıkarılmasını ve işlenmesini önleyerek sera gazı emisyonlarını azaltır. Örneğin, bir ton çeliğin geri dönüşümü CO2 emisyonlarını 1,8 ton azaltırken, bir ton alüminyumun geri dönüşümü CO2 emisyonlarını 9 ton azaltır.

Doğal kaynakların korunması: Hurda metalin geri dönüştürülmesi, madencilik ve topraktan yeni metaller çıkarma ihtiyacını azaltır. Bu sayede su ve toprak gibi doğal kaynaklar korunur ve madencilik faaliyetlerinin çevreye verdiği zarar önlenir.

Çöp sahası alanından tasarruf: Hurda metalin geri dönüştürülmesi, çöp sahalarına giden atık miktarını azaltır. Bu sayede çöp sahası alanından tasarruf edilir, sızıntı suyu ve metan emisyonları azaltılır, toprak ve su kirliliği önlenir.

Ekonomik değer yaratır: Hurda metalin geri dönüşümü, hurda toplayıcıları, işleyicileri ve üreticileri için gelir yaratarak ekonomik değer yaratır. Ayrıca geri dönüşüm endüstrisinde istihdam olanakları yaratır ve döngüsel ekonomiyi destekler.

Hurda Metal Geri Dönüşüm Süreci

Hurda metal geri dönüşüm süreci, aşağıdakiler gibi çeşitli adımları içerir:

Toplama: Hurda metal endüstriler, inşaat sahaları, evler ve bireyler gibi çeşitli kaynaklardan toplanır. Hurda metal satılabilir veya bireylerden metal kabul eden yerel hurdalıklara veya hurda çıkarma şirketlerine bağışlanabilir.

Ayıklama: Hurda metal, özelliklerine ve bileşimine bağlı olarak farklı türlere ayrılır. Ana türler demir içeren metaller (demir içeren) ve demir içermeyen metallerdir (demir içermeyen). Demir içeren metaller manyetiktir ve hurda demir, dökme demir, paslanmaz çelik ve karbon çeliği içerir. Demir içermeyen metaller manyetik değildir ve alüminyum, bakır, pirinç, kurşun, nikel ve çinkoyu içerir. Ayıklama elle veya makineler ya da mıknatıslar yardımıyla yapılabilir.

Temizlik: Hurda metal, kalitesini veya değerini etkileyebilecek kir, gres, yağ, boya veya diğer kirleticileri gidermek için temizlenir. Temizlik kimyasallarla veya yıkama ya da kumlama gibi fiziksel yöntemlerle yapılabilir.

Parçalama: Hurda metal, nakliye ve işlemeyi kolaylaştırmak için parçalanır veya daha küçük parçalara bölünür. Parçalama işlemi hurda metal öğütücüler veya timsah makasları gibi makinelerle yapılabilir.

Eritme: Hurda metal, türüne ve derecesine göre büyük fırınlarda eritilir. Eritme yüksek sıcaklık ve enerji gerektirir ancak hammaddeden yeni metal üretmekten daha azdır. Eritme işlemi ayrıca hurda metaldeki safsızlıkları veya alaşım elementlerini de ortadan kaldırabilir.

Saflaştırma: Hurda metal, kalitesini ve yeni ürünlere uygunluğunu sağlamak için saflaştırılır. Saflaştırma elektroliz veya rafine etme gibi yöntemlerle yapılabilir.

Katılaştırma: Hurda metal, kolayca taşınabilen veya depolanabilen metal çubuklar veya bloklar oluşturmak için kalıplarda veya külçelerde katılaştırılır. Katılaştırma aynı zamanda hurda metali yeni ürünler için belirli formlara veya boyutlara da şekillendirebilir.

Satış: Hurda metal, onu yeni ürünler için hammadde olarak kullanan üreticilere veya tüketicilere satılır.